Till utomhusplanen

Från Söderköping tar man av från E22 mot Östra Ryd (förbi Nyströmska Skolan) och kör 1,5 mil tills det står Catharinas Agility Center (gul gårdsskylt Kulefall också). Där tar man in vänster och kör några hundra meter. Framme vid agilitybanan!

Från Norrköping kör man antingen till Söderköping och kör enligt ovan eller kör till Västra Husby och tar av mot Östra Ryd. När du kommer till Östra Ryd och har en Q-star mack på höger sida så sväng vänster strax efter mot Ringarum. Kör ca 6 km och ta vänster mot Söderköping. Efter ca 1 km står det Catharinas Agility Center (gul gårdsskylt Kulefall också). Där svänger man höger och efter några hundra meter är man framme.

Från Linköping kör man väg 210 mot Söderköping och när man kommer till Västra Husby tar man höger mot Östra Ryd och sedan kör man samma som ovan.

Till LarsA-hallen

Från söder (Västervik) på E22 sväng vänster mot Mariehov ca 3 km norr om Söderköping. Efter 200 meter sväng vänster igen. Hallen ligger på vänster sida några hundra meter längre fram precis efter Brukshundsklubben.

Från norr (Norrköping) på E22 sväng höger mot Mariehov efter ca 12 km. Efter 200 meter sväng vänster. Hallen ligger på vänster sida några hundra meter längre fram precis efter Brukshundsklubben.

Från väster (Linköping) på väg 210. Ta E22 mot Norrköping när du kommer fram till Söderköping. Följ sedan vägbeskrivningen enligt ovan.