Heeler-läger 2012
Foto: Linnea Björk Timm
Gruppbild, från vänster: Gunn Gasslander, Catharina Jägevall,
Linnea Björk Timm, Carina Tolstad, Annelie Larsson och Anna Landqvist
1