Dansk-svenskt gårdshundsläger 2013
Foto: Lena Sandber Nilsson
Gruppbild, från vänster: Lena Sandber Nilsson o Fixa, Lena Jansson Kujamnpää o Maja, Alice,
Catharina Jägevall o Sally, Göran Eriksson o Mimmi och Gerd Roos o Beda
1       2       3